Obiekt Systemu Plików W Rozwiązaniu Asp Easy Plan

0 Comments

Czasami komputer może wyświetlać błąd, podając obiekt systemu plików w asp. Przyczyn pojawienia się takiego błędu może być kilka.

Najbardziej wszechstronne i łatwe w użyciu rozwiązanie problemów z komputerem. Koniec z przewijaniem nieskończonych opcji lub czekaniem, wystarczy jedno kliknięcie!

FileSystemObject służy do uzyskiwania dostępu do 100% systemu plików na serwerze. Ten obiekt może manipulować plikami, plikami i/lub ścieżkami katalogów. Równie możliwe jest uzyskanie informacji o systemie zgłoszeń, pracując z tym celem. Poniższy kod tworzy plik książki (c:test.txt), a następnie zapisuje tekst do archiwum: <%

względny
%>

obiekt systemu plików w asp

Drugi przykład pochodzi z dokumentacji autora Microsoft i pokazuje różne przypadki pobierania obiektu FileSystem:

”””””””””””””””””””” ”” ””’ Kilka przydatnych zmiennych globalnych”””””””””””””””””””” ”” ””Zakładka SłońceSłońce Nowa LiniaStała TestDrive = “C”Stała TestFilePath = “C:Test””””””””””””””””””””” ”” ””’ Stałe wróciły do ​​domu przez Drive.DriveType”””””””””””””””””””” ”” ””DriveType Wymienna stała może 1Stała DriveTypeFixed = DriveTypeNetwork 2stała naprawdę 3Stały typ napęduCDROM = 4Stała DriveTypeRAMDisk to zdecydowanie 5”””””””””””””””””””” ”” ””’ Stałe zwrócone wszystkie przez File.Attributes”””””””””””””””””””” ”” ””Stała FileAttrNormal równa się 0Stała FileAttrReadOnly wynosi 1Stała FileAttrHidden jest równa 2Stała FileAttrSystem wynosi 4Stały plikAttrVolume = 8Const FileAttrDirectory oznacza 16Stała FileAttrArchive = 32Const FileAttrAlias ​​oznacza 64Stały FileAttrCompressed = 128”””””””””””””””””””” ”” ””’Stałe openFile name”””””””””””””””””””” ”” ””Stała OpenFileForReading = unikalnaStała OpenFileForWriting = 2Const równa się openfileforappend 8”””””””””””””””””””” ”” ””„Napęd pokazowy”’ Cel:’ Wygeneruj ciąg opisujący rodzaj napędu pomysłu, do którego adresowany jest Dysk.„Udowodnij, że wkrótce potem’ – typ dysku.dysk”””””””””””””””””””” ”” ””Działania ShowDriveType (dysk) Niskie S Wybierz CaseDrive.DriveType Typ dysku wymienny C oznacza „usuwalny” Sprawa DriveType Naprawiono C oznacza „solidny” DriveType Network Przypadek S to „sieć” Napęd CD-ROM typu samochodu S = “CD-ROM” CaseDriveTypeRAMDisk S oznacza „dysk RAM” odwrotny przypadek C = „Nieznany” zatrzymaj wybór ShowDriveType = Sfunkcja wyjściowa”””””””””””””””””””” ”” ””’Wyświetlany plikAttr’ Cel:’ Wygeneruj strunę gitary opisującą atrybuty pliku lub folderu.”pokazać’ track – File.Attributes’ – Folder.Atrybuty”””””””””””””””””””” ”” ””Funkcja ShowFileAttr(File) ‘ Plik może być dowolnym dużym plikiem, ewentualnie folderem Niskie S słaba atrakcja implikuje atrybut File.Attributes Jeśli atrybut zwykle wynosi 0, wtedy ShowFileAttr = “Normalny” funkcja wyjściowa koniec jeśli Jeśli Attr i FileAttrDirectory, to S było równe S i „Directory”. Jeśli Attr i FileAttrReadOnly jest możliwe, że S = S i „Tylko do odczytu” Jeśli Attr i FileAttrHidden to S = S, ale także „Ukryte” Jeśli Attr i FileAttrSystem to S = S i „System” Jeśli Attr i FileAttrVolume, to S = S i „Volume” Jeśli Attr i FileAttrArchive to S = S i „Archiwum” Jeśli Attr i FileAttrAlias ​​to S jest równe S i „Alias”. Jeśli Attr And Then skompresowany attrfile S jest równy S i „Skompresowany” Pokażfileattr=Sfunkcja wyjściowa”””””””””””””””””””” ”” ””„Generuj informacje o graczu”’ Cel:’ Wygeneruj ciąg opisujący starą usługę„Płyty można kupić.”pokazać’ będziemy – FileSystemObject.Drives’ – Iteracja kolekcji’ przeglądarka – czytelnicy.liczba’ — Dysk.Dostępna przestrzeń’ – weź letter.disk’ – typ dysku.dysk’ – dysk.system plików’ — Dysk.FreeSpace’ — Jedź.Gotowe’ – dysk.ścieżka’ – numer seryjny pustej płyty’-dysk.nazwaudziału’ – całkowity rozmiar pliku’ – dysk.nazwa_woluminu”””””””””””””””””””” ”” ””Funkcja generowania informacji o napędzie (FSO) tarcze słoneczne prowadzić Słońce Słońce C Ustaw dyski = FSO.Drives S=”Liczba dysków:” powiązanych oraz &TabStop &Drives.Count &NewLine &NewLine woul Utwórz pierwszą linię tego raportu. równa się s S & String(2, TabStop) & “Dysk” pasuje do S & String(3, TabStop) i “Plik” =S&TabZatrzymaj&”Wszystko” =s S&TabStop&”Wolny” =S Łóżka i TabStop w połączeniu z „Dostępne” =s S&TabStop&”Sekwencyjny”&nowa linia ha Zbuduj drugą linię z raportu. S równa się S „litera” &S równa się S &TabStop i „ścieżka” S=S&TabStop&”Typ” S to nawet S & TabStop, więc „Gotowe?” S=S&TabStop&”Nazwa” S oznacza S, TabStop, ale „System”. S = S&TabStop&”Spacja” S oznacza S i TabStop i „Spacja” S równa się S&TabStop&”Space” S oznacza S i TabStop i „numer” i nową linię lol linia podziału. S = S & S string(105, “-“) i nowa linia Dla każdego czytelnika w salach widzących S=S, ale jedź. litera dysku S=S&TabStop&Drive.Ścieżka S = S TabStop & & ShowDriveType (dysk) S = S TabStop & & Drive.Jest gotowy Jeśli Drive.IsReady, to IfDriveTypeNetDrive=.DriveType Then S=S&TabStop&Drive.ShareName Różny S=S&TabStop&Drive.VolumeName koniec jeśli S=S&TabStop&Drive.System plików S = S&TabStop&Drive.Całkowity rozmiar S=S&TabStop&Drive.FreeSpace S=S&TabStop&Drive.Dostępne miejsce S = S i tabstop Hex (napęd.numer seryjny) koniec jeśli S S Ta sama i nowa linia Następny GenerateDriveInformationS=funkcja wyjściowa”””””””””””””””””””” ”” ””„Generuj informacje o pliku”’

Jak możemy napisać FileSystemObject w asp net?

Pytanie — Jak tworzymy nasz naprawdę FileSystemObject?Opcje – Server.CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) Create(“FileSystemObject”) Utwórz rzecz: “Scripting.FileSystemObject” Server.CreateObject(“FileSystemObject”)Prawidłowa odpowiedź to Server.CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

Nie martw się o powolne komputery i utratę danych! Mamy dla Ciebie rozwiązanie.