Hur Löser Man Problem Med Uppringning Av Mobiltelefoner?

0 Comments

Hoppas att den här guiden förmodligen skulle hjälpa dig om du märker varje felkod trots att du ringer.

Den mest omfattande och lättanvända lösningen för dina PC-problem. Inget mer att rulla genom oändliga alternativ eller vänta i väntan, bara ett klick!

I datorprogrammering har besökskoden eller felkoden förvandlats till en numerisk eller alfanumerisk kod vald för att identifiera felets natur och dess orsak.

Vad har felkod 800 medelvärde?

Fel åttahundrafemtio uppstår när du försöker att effektivt upprätta en ny anslutning till var och en av våra VPN-servrar. Den visar vilka guidemeddelanden som skickas av VPN-personen (du) som inte kan nå servern. Användaren angav ett ogiltigt namn och adress via VPN-servern. Nätverksprogramvara blockerar VPN-trafik.

Med TeleSign You API har du för att hantera status eller fel chiffre som vanligtvis visas i svarsinnehåll, istället för att använda en HTTP-välbefinnandekod.

Hur börjar jag fixa fel 638?

Starta om den bästa datorn för att säkerställa att alla nuvarande konfigurationsändringar har trätt i kraft. Fel 638 Begäran tog timeout. Rekommendation: Ett internt fel har uppstått. Starta om din pålitliga dator för att se till att många av de senaste konfigurationsändringarna har trätt i kraft.

Statuskoder i TeleSign API består av tre eller ganska många siffror. Felkoder består av personliga tränare långa siffror.

En transaktion med ett enda mellanliggande lösenord kan tillåta många olika statusar i framtiden. En när det kommer till den slutliga koden, där du lätt inte kommer att ändra status, förstår du, i framtiden.

Statuskod Motsvarande rad Beskrivning API

100 Utmaningsfrasering accepteras Slutanvändaren kan också utföra samtalet med röstbrevlådan. Språkkontroll 101 Inget svar Ingen en enda svarade på en del av samtalet. Språkkontroll 103 Ring telefonen De kan prissättas som löpande. Du kommer att få ett nytt fantastiskt otroligt omedelbart svar från TeleSign där ägare begärychno med status. När du senare kan hämta statusmeddelanden konverteras de förmodligen till en annan betrodd situationskod. 105 Ring Röst stöds inte ännu Inget bekräftelsesamtal har gjorts ännu. Språkkontroll 106 Samtalet misslyckades Det verkar som att samtalet inte var triumferande. Detta händer vanligtvis när uppströms TeleSign-leverantörer vanligtvis inte kan utföra samtalet. Ibland kommer det definitivt att fungera att försöka igen. Språkkontroll 107 Linjen upptagen Linjen ansågs vara upptagen medan samtalet behövde nå varje slutägares enhet. Röstkontrollen avbröts 108 Ring via TeleSign TeleSign avbröts. Språkkontroll 129 Ring en viktig blockerad begäran TeleSign blockerade etiketten innan den gjordes. Detta beror på din tidigare begäran om att blockera det här telefonnumret. Språkkontroll 130 Samtal hindras av TeleSign TeleSign kommer att blockera ett fantastiskt meddelande om det skickas till ett telefonnummer som bokstavligen anses vara svartlistat globalt. Språkkontroll 200 Medföljer telefonen SMS måste skickas till den enskilda slutanvändarens telefon. i varje ände SMS, bekräftelse via SMS 201 Läser ett meddelande Läs hela meddelandet från slutspelaren. Fram till finalen Meddelanden 203 levererad gateway SMS levereras till hamn. Om registret svarar mer effektivt (inklusive leverans till telefon eller helt enkelt begynnande fel), kommer statusen att skrivas om. mitten SMS, bekräftelse via SMS 207 Det gick inte att skicka SMS till telefonen (orsak okänd) Det gick inte att skicka ett SMS direkt till slutanvändarens mobiltelefon av en annan anledning. slutlig SMS, bekräftelse via SMS 210 Tillfälligt telefonsamtalsfel Det gick inte att skicka SMS till den här handenheten. du tillfälligt behöver en mobiltelefon eller mobiltelefon med en frustration. Exempel – Telefonen är avstängd, det finns inte tillräckligt med gammal ram för att lagra ett telefonmeddelande. slutlig SMS, bekräftelse via SMS 211 Permanent klientfel Det gick inte att skicka SMS till luren förväntas ett ihållande telefonfel. För nivån är telefonen inte bara SMS-kompatibel eller är olagligt auktoriserad av organisationen. Detta kan komma när smartphonenumret är straffat eller felaktigt. Avsluta SMS SMS, bekräfta 220 Gatewayen/nätverket kunde inte lösa meddelandet Nätverket kan inte skicka ett meddelande till mobilen. slutlig SMS, bekräftelse via SMS 221 Meddelande före last timeout Meddelandet måste ställas i kö helt enkelt av leverantören av trådlösa tjänster och/eller avslutas innan det kan levereras för att verkligen kunna ringa. i slutet SMS, bekräftelse via SMS 222 Textmeddelanden stöds inte SMS stöds inte fullt ut av vilken telefon, den här operatören, den här planen eller ens den här användaren. SMS, bekräftelse via SMS 229 Meddelande blockerat av val Du kan få den här färdighetskoden för att du begärde avstängning eller för att TeleSign knackade på å uppdrag. Förbud har blivit en konvention, det betyder att det sätter till personen och inte det som andra kan. 230 Meddelande blockerat av TeleSign TeleSign kommer att minska meddelandet om det läggs till den valda svartlistade telefonen. SMS, SMS-bekräftelse 231 Ogiltig/stöds ej Innehåll stöds inte. SMS-bevis, blockerat SMS 233 Högt hot varning. Riskutvärderingen för ett numeriskt mål har upptäckts överstiga det konfigurerade idealiska riskpoängen. Av denna anledning skapade inte TeleSign SMS:et. SMS-bekräftelse 234 Prisgränsen har överskridits Meddelandet kunde inte bara skickas eftersom priset överskred det maxpris du ställt in. 237 Meddelande blockerat via begärt land Du begärde att meddelanden skulle vara skickade till ett specifikt land och sedan stoppades, meddelandet skickades – det landet. SMS 238 Mål blockerat av prefix De ville blockera telefonnummer med vilken typ av riktnummer som helst. SMS 250 Sluttillstånd okänt Senaste statusen för SMS kan inte realistiskt fastställas. SMS, bekräftelse via SMS 251 Meddelande skickades faktiskt för leverans, men slutlig lastbekräftelse till telefon togs inte emot MO skickades framgångsrikt, men slutlig arbets- och leveransbekräftelse till telefon mottogs inte Meddelandet överfördes framgångsrikt till sökvägen, men vi kan inte checka ut leveransen till telefonen eftersom vi nu inte får en slutgiltig bekräftelse exakt vilka dina telefoner som har levererats till detta område. NOTERA. Det är verkligen troligt att det här meddelandet skickades till telefonen. SMS, kolla eventuellt inte SMS 286 Transaktionsförsök SMS kommer att svartlistas eftersom den specifika telefontypen inte alltid har varit någon av följande: trådlöst, förbetalt, personligt, eventuellt personsökare. SMS 290 Meddelande i korrespondenshistorik Meddelandet skickas till typen av SMS-gateway. Du kommer att få ett betydande omedelbart svar från TeleSign när du gör en förfrågan, vanligtvis med denna situationsstatus. Om du får platsinformationen senare kommer den att skilja sig från en annan statuskod. SMS, bekräftelse via SMS 291 TeleSign arbetar i kö TeleSign by registrerar en onormalt enorm professionell volym och ställer SMS-meddelandet i kö. SMS, bekräftelse via SMS 292 I utcheckningskön SMS-gatewayen har ställt ditt meddelande i kö. SMS

SMS, bekräfta 295 Status hålls Status relaterad till SMS är tillfälligt otillgänglig. SMS, bekräftelse nära SMS 300 Transaktionen slutförd framgångsrikt Systemet har varit väl förberett för att ta emot alla förväntade bevis för PhoneID.

ringa olyckskoder

Oroa dig inte för långsamma datorer och dataförlust! Vi har lösningen för dig.

Dialing Error Codes
Wählfehlercodes
Foutcodes Kiezen
Códigos De Erro De Discagem
Codici Di Errore Di Composizione
Codes D’erreur De Numérotation
Códigos De Error De Marcación
전화 걸기 오류 코드
Набор кодов ошибок
Wybieranie Kodów Błędów